Sertifikāti

 
Tehniskā apsekošana..jpg
buvdarbu_vad,_buvuzraudzība._2019._edited.jpg
Tehniskā apsekošana._edited.jpg
 
  • LinkedIn

+371 20627189

Rīga, Latvija


Uzņēmuma rekvizīti:

SIA „ARTEI”

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.12663

Reģ, Nr. LV 40103917041

Valdes loceklis -  Ziedonis KAGAINIS

©2017 by buvinzenierisziedonis. Proudly created with Wix.com